top of page

Comitéleden

 

 

De comitéleden: vrijwilliger en nog veel meer ...

Taken van de comitéleden

 

Het comité staat in voor het bijeenbrengen van zoveel mogelijk Vechters, de promotie van het evenement, de zoektocht naar sponsors en teams en de organisatie voor, tijdens, en na de Levensloop. Deze personen zijn eveneens vrijwilligers die een aantal maanden hun schouders onder dit project zetten om het tot een goed einde te komen.

Om de zoveel weken komen deze mensen samen om de vooruitgang en de te nemen acties te overlopen. 

Er zijn kerncomitéleden en subcomitéleden die samen voor één doel gaan: een denderende Levensloop te organiseren:

  • kerncomité: de leden nemen de verantwoordelijkheid van een functie: animatie, vrijwilligers, logistiek, sponsors, vechters, administratie, teams, communicatie, missie, promotie...

  • Subcomité: deze leden sluiten zich aan bij één of meerdere comitéleden om zo kleinere werkgroepen te vormen om tot het uiteindelijke resultaat te komen.

Het kerncomité

Het kerncomité van Levensloop bestaat uit een aantal functies waarbij er steeds een verantwoordelijke deze functie coördineert. Dat wilt niet zeggen dat deze persoon 'alles' in verband met deze functie alleen moet doen. 

Een voorbeeld: de coördinator van de functie "sponsoring" zal niet alleen naar sponsors zoeken. Alle comitéleden hebben vrienden, kennissen of zelfs familieleden die in bedrijven werken die wellicht dit goede doel wensen te sponsoren. Zaak is dat de coördinator de verdere afspraken afhandelt eens er een contact is gelegd.

De subcomités

Zoals eerder gezegd, hoe meer handjes, hoe lichter het werk. Alle verantwoordelijken van een functie hebben graag meerdere subcomitéleden ter beschikking om hun taak naar behoren te volbrengen. Een coördinator 'animatie' kan onmogelijk het hele beheer van de optredende groepen op zich nemen en kan hulp gebruiken tijdens de voorbereidingen (zoeken naar groepen, inplannen...) en zeker tijdens het weekend zelf.

bottom of page