top of page

De vrijwilliger

Wettelijke definitie van een vrijwilliger                                 www.vlaanderenvrijwilligt.be

1.     Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht, ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel; die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van degene die de activiteit verricht; en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.

2.     De vrijwilliger is elke natuurlijke persoon die een activiteit verricht zoals omschreven in 1.

3.     Een organisatie is elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk die werkt met vrijwilligers. 

Wat is een vrijwilliger bij Levensloop?

Er zijn drie soorten vrijwilligers bij Levensloop: diegenen die mee in de comité/organisatie zitten, diegenen die komen helpen bij opbouw en afbraak alsook tijdens het Levensloopweekend en alle andere vormen van vrijwilligers, zoals de muzikanten, performers, verwenners van de Vechters, de animatoren... Kortom, eigenlijk is iedereen een beetje of wat meer vrijwilliger bij heet Levensloopcomité.

 

 • Informatie over de comitéleden vind je in de bovenstaande sectie

 • De vrijwilligers van het weekend

  • opbouw: de enkele dagen voor het weekend gaan vrijwilligers samen met de organisatie alles opzetten voor een perfect verloop van het Levensloopweekend. De vrijwilligers zorgen ervoor dat aller er zal staan zoals ingepland door het logistieke team. Het mee opbouwen geeft een boost want je ziet het hele beeld vorm nemen, beetje bij beetje.

  • afbraak: evenzeer een heel belangrijk moment die van primordiaal belang zijn voor de goede afloop van het Levensloopweekend. De vrijwilligers die na afloop komen helpen zorgen ervoor dat alles dan ook afgebroken wordt opdat de locatie helemaal in zijn oorspronkelijke staat teruggegeven wordt aan de gemeente.

  • weekend: tijdens het weekend zijn er allerlei taken waarvoor vrijwilligers zich kunnen inschrijven: hulp bij onthaal, kassabeheer, ondersteuning bij verschillende functies (zoals animatie, drankentent, manusje-van-alles (eigenlijk het stand-by-team), kinderdorp, parkeerwachters) enz ...

 • De andere vormen van vrijwilliger

  • bands, dansscholen, sportverenigingen, verwenner​s, scholen enzoverder zijn eveneens een belangrijk deel van het evenement. 

​​

Voor al deze taken geldt het zeer eenvoudig motto: hoe meer mensen, hoe lichter de taak 

dus laat je niet kennen en schrijf je in als vrijwilliger!

https://www.levensloop.be/participate?type=volunteer

bottom of page