top of page

De Donateur

Wettelijke definitie van een donateur                                

 

Een donateur is een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die een organisatie van geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet in de hoop dat de organisatie hierdoor beter haar doel kan nastreven.

De donateur is geen lid van de betrokken organisatie. In tegenstelling tot gewone leden heeft hij ook geen recht op gebruik van de faciliteiten van de organisatie.

In principe is iedereen die een bijdrage geeft, hoe gering ook, donateur... (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Donateur)

goededoelen_art.jpg

De Bezoeker

Levensloop definitie van een bezoeker:

 

Eénieder die Levensloop bezoekt, maar niet deelneemt als wandelaar, artiest, vrijwilliger, teamlid, comitélid enz... wordt beschouwd als bezoeker.

Deze zeer belangrijke personen zullen alle deelnemers toejuichen en ondersteunen door aanwezig te zijn en bij te dragen aan het grotere doel.

Automatisch zal deze bezoeker bijdragen tot fondsenverwerving zodra zij of hij iets consumeert, maar draagt hij ook bij tot de grotere boodschap dat Stichting tegen Kanker wilt uitdragen.

IEDEREEN is welkom, van "0 tot 99", van rolstoelgebruikers tot blinden die begeleid worden door honden, en ga zo maar door...

bottom of page